Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

2017

 PODZIĘKOWANIA DLA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rok 2017

 od Pani Izabeli Nowak-Piłki - Dyrektrora LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. marszałka Józefa Piłsudskiego, za
objęcie patronatem V Warszawskiego Konkursu" Tak żyć, jak żyłem, warto było..." Józef Piłsudski.
 od Pana Zbigniewa Pakuły - Dyrektora Zespołu Szkół w Sochaczewie, za objęcie patronatem VII Zjazdu Stowarzyszenia
Rodzina Szkół Chopinowskich
 od Pani Małgorzaty Mroczkowskiej - Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, za objęcie patronatu honorowego nad V Międzynarodowym Konkursem Plastycznym "Pamiętąjcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..."
 od Pani Prof. nadzw. dr hab. med. Teresa Jackowska, Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii, za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci, aktywność i skuteczność w podejmowaniu działań Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla obszaru mazowieckiego
 od Pani Teresy Sierawskiej - Pełnomocnika ZG Stowarzyszenia MONAR ds. wykluczenia społecznego, za objęcie patronatu honorowego nad seminarium "Ochrona zdrowia w sytuacji bezdomnościu" 
 od Pani Agnieszki Maszewskiej - kierownika imprezy, za objęcie Patronatem Honorowym nocnych Marszów na Orientację „VI Nocne Manewry SKPB" 19-20 listopada 2016, Pionki
 od Pani Grażyny Hodun - Koordynatora Światowego Dnia Ziemi'2017, za honorowy patronat nad
tegorocznymi obchodami Dnia Ziemi 2017
 od Pana Łukasza Wawryniuka - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, za sprawowanie Patronatu Honorowego nad X Festiwalem Piosenki Europejskiej.
 od Pani Katarzyny Rybińskiej - Prezes Towarzystwa, za przekazane albumy, które stanowiły nagrody w konkursach
 od Pani dr n. hum. Bożeny Ostrowskiej - Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Cieciianowie, za za objęcne Patronatem Honorowy XVII Ogólnopolskiej i VII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Stony zagrożenia zdrowia i życia - wyzwaniem dla medycyny i edukacji''
Podziel / Share
Opublikowane przez Paweł Wabik, 09.01.2017, Ilość wejść: 1114, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry