Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

2012

 Podziękowania dla wojewody mazowieckiego

Rok 2012

 
Listopad    
  od  Pani Jolanty Gierduszewskiej-Prezes Zarządu, za objęcie patronatem oraz wzięcie udziału w uroczystości i wspólne świętowanie pięciolecia "Gospody Jaskółeczka"
     
Październik    
  od Pani Małgorzaty Pacholec-Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, za objęcie patronatem honorowym konferencji.
     
 Wrzesień    
  od s.Grażyny Korbuszewskiej-Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, za okazaną pomoc w postaci nieodpłatnie przekazanych mebli dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej.
  od Pani Krystyny Backiel-Prezesa Zarzadu Fundacji Teraz Kobiety, za objęcie honorowym patronatem II edycji Rajdu Polski Kobiet
  od Pana Jerzego Paska-Burmistrza Gminy Lipsko, za osobiste zaangażowanie w niesieniu pomocy finansowej mieszkańcom gminy.
 Sierpień    
   od Pana Janusza Kalotki-Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, za dotychczsową współpracę i zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu
     
 Lipiec    
   od Pani Joanny Muchy-Minister Sportu i Turystyki, za przynienie się w ciągu 4 lat do organizacji i przeprowadzenia turnieju Euro 2012
   od Pana Karola Burka-Wójta gminy Rzeczniów, za pomoc przy tworzeniu środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
   od Pana Michel'a Platiniego-Prezesa UEFA, za perfekcyjną organizację meczów UEFA EURO 2012, które zostały rozegrane w Warszawie  
   od Pani Małgorzaty Binkowskiej-Kierownik Świetlicy Socioterapetycznej, za pomoc przy organizacji wyjazdu podopiecznych na Finał Euro 2012 w Kijowie na Ukrainie
   od Pana Prof. Janusza Wyzgała-Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Medal Jubileuszowy 110-lecia 
     
 Czerwiec    
    od Pana Janusza Kalotki-Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, za współpracę i zaangażowanie w rozwój gospodaarczy regionu
   od Ks. Prof. Henryka Skorowskiego-Rektora UKSW, za współpracę podczas kadencji na stanowisku rektora
  od Pan Prof. Marek Krawczyk-Rektor Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego, za udział w uroczystym otwarciu Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego
  od Hannz Gronkiewicz-Wlatz-Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, za pomoc podczas akcji kontrolnej na rzecz walki z nieuczciwymi przedsiebiorcami świadczącymi usługi transportu drogowego
   od Pana Dariusza Rudasia-Dyrektora, za objęcie honorowego patronatu nad konkursem plastycznym pn." Gdy dzwonek na przerwę zadzwoni" jak również  za uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród laureatom tego konkursu
   od Pana Piotra Uściński-StarostyWołomińskiego, za objęcie patronatem konferencji: "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna w powiatach - na przykładzie terenu wołomińskiego"
   od Pana Sławomira Kruślińskiego-Wójta Gminy Czarnociń, za dofinansowanie remontu dróg uszkodzonych podczas powodzi w 2012, oraz podejmowanie działań służących lokalnej społeczności
     
 Maj    
   od Pana Andrzeja Zygarskiego-Prezesa Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za pomoc i współpracę przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego
   od ks. dr Andrzeja Lubowickiego-Dyrektora, za zaangazowanie i promocję Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej
   od Pana Andrzeja Zozula-Wiceprzewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i Pani Ewy Spaczyńskiej-Dyrektora Działu Pomocy Społecznej Związeku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, za przychylność i pomoc w przygotowaniu seminarium "Starość malowana miłością - wyznania dla rodzin, organizacji i instytucji opiekujących się seniorami"   
   od Pani Grażyny Sosnowskiej-radnej Rady Miasta Ostrołęka, za zajęcie się problemem pozwalającym Prezydentowi Miasta Ostrołęka usprawnić pieszy i kołowy ruch na ulicy Krańcowej. 
   od Pana Sławomira Nowaka-Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za zaangażowanie w pracę zespołu do Spraw Kolei Dużych Prędkości
   odPana Marka Kubickiego-Burmistrza Miasta Piastowa, w dowód uznania za wieloletni wkład w rozwój Miasta Piastowa
   od Pana Prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka-Przewodniczącego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, za ufundowanie nagród dla 53 laureatów 53 edycji olipiady
     
 Kwiecień    
   od Pani Bogusławy Kornaszewskiej-Ziółek - Dyrektora XLII LO im. Marii Konopnickej w Warszawie, za charytatywne wsparcie 6. Tygodnia Misyjnego w Konopie
   od gen. broni Edwarda Gruszki-Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie ćwiczenia taktyczno - specialnego z zakresu reagowania kryzysowego pk. RENEGADE-12/I
   od Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz-Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa, zazaangażowanie i pracę włożoną po raz kolejny w organizację w naszym mieście akcji WWF Godzina dla Ziemi
   od Pana Stefana Kamińskiego-Prezes Zarządu KIGEiT, za wspólne przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej przygotowań do nadchodzącego wyłączenia naziemnej telewizji analogowej
     
 Marzec                                                                                                                        
   od Pani Anny Bętkowskiej-Wójta gminy Wiązowna, Tomasza Kostyry-Dyrektora Półmaratonu Wiązowskiego, Moniki Sokołowskiej-Przewodniczącej Rady, za objęcie honorowym patronatem XXXII Półmaratonu Wiązowskiego
   od Pana Marka Komorowskiego-p.o. Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, za udział przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ćwiczeniu zgrywającym podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012 Dk. „LIBERO", którego organizatorem było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
   od Pani Miry Stanisławy-Meysztowicz - Prezesa Fundacji Nasza Ziemia, za zaangażowanie w kampanię Sprzątania Świata - Polska 2011
   od Pana Zdzisława Petrykowskiego-Prezesa, za wsparcie uroczystości "Gala Polskiego Czerwonego Krzyża"
   od Pani Janiny Owczarek-IOM Warszawa, za udzielenie wywiadu do filmu promującego współpracę organizacji migranckich z administracją publiczną
     
Luty    
   od Pani Małgorzaty Szymaniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, za wizytę i upominki
     
 Styczeń    
   od ks. Jacka Stryczka-Prezesa Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, za wsparcie projektu SZLACHETNA PACZKA
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 05.01.2012, Ilość wejść: 2769, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry