Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

2012

 Podziękowania dla wojewody mazowieckiego

Rok 2012

 
Listopad    
  od  Pani Jolanty Gierduszewskiej-Prezes Zarządu, za objęcie patronatem oraz wzięcie udziału w uroczystości i wspólne świętowanie pięciolecia "Gospody Jaskółeczka"
     
Październik    
  od Pani Małgorzaty Pacholec-Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, za objęcie patronatem honorowym konferencji.
     
 Wrzesień    
  od s.Grażyny Korbuszewskiej-Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, za okazaną pomoc w postaci nieodpłatnie przekazanych mebli dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej.
  od Pani Krystyny Backiel-Prezesa Zarzadu Fundacji Teraz Kobiety, za objęcie honorowym patronatem II edycji Rajdu Polski Kobiet
  od Pana Jerzego Paska-Burmistrza Gminy Lipsko, za osobiste zaangażowanie w niesieniu pomocy finansowej mieszkańcom gminy.
 Sierpień    
   od Pana Janusza Kalotki-Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, za dotychczsową współpracę i zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu
     
 Lipiec    
   od Pani Joanny Muchy-Minister Sportu i Turystyki, za przynienie się w ciągu 4 lat do organizacji i przeprowadzenia turnieju Euro 2012
   od Pana Karola Burka-Wójta gminy Rzeczniów, za pomoc przy tworzeniu środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
   od Pana Michel'a Platiniego-Prezesa UEFA, za perfekcyjną organizację meczów UEFA EURO 2012, które zostały rozegrane w Warszawie  
   od Pani Małgorzaty Binkowskiej-Kierownik Świetlicy Socioterapetycznej, za pomoc przy organizacji wyjazdu podopiecznych na Finał Euro 2012 w Kijowie na Ukrainie
   od Pana Prof. Janusza Wyzgała-Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Medal Jubileuszowy 110-lecia 
     
 Czerwiec    
    od Pana Janusza Kalotki-Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, za współpracę i zaangażowanie w rozwój gospodaarczy regionu
   od Ks. Prof. Henryka Skorowskiego-Rektora UKSW, za współpracę podczas kadencji na stanowisku rektora
  od Pan Prof. Marek Krawczyk-Rektor Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego, za udział w uroczystym otwarciu Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego
  od Hannz Gronkiewicz-Wlatz-Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, za pomoc podczas akcji kontrolnej na rzecz walki z nieuczciwymi przedsiebiorcami świadczącymi usługi transportu drogowego
   od Pana Dariusza Rudasia-Dyrektora, za objęcie honorowego patronatu nad konkursem plastycznym pn." Gdy dzwonek na przerwę zadzwoni" jak również  za uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród laureatom tego konkursu
   od Pana Piotra Uściński-StarostyWołomińskiego, za objęcie patronatem konferencji: "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna w powiatach - na przykładzie terenu wołomińskiego"
   od Pana Sławomira Kruślińskiego-Wójta Gminy Czarnociń, za dofinansowanie remontu dróg uszkodzonych podczas powodzi w 2012, oraz podejmowanie działań służących lokalnej społeczności
     
 Maj    
   od Pana Andrzeja Zygarskiego-Prezesa Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za pomoc i współpracę przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego
   od ks. dr Andrzeja Lubowickiego-Dyrektora, za zaangazowanie i promocję Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej
   od Pana Andrzeja Zozula-Wiceprzewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i Pani Ewy Spaczyńskiej-Dyrektora Działu Pomocy Społecznej Związeku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, za przychylność i pomoc w przygotowaniu seminarium "Starość malowana miłością - wyznania dla rodzin, organizacji i instytucji opiekujących się seniorami"   
   od Pani Grażyny Sosnowskiej-radnej Rady Miasta Ostrołęka, za zajęcie się problemem pozwalającym Prezydentowi Miasta Ostrołęka usprawnić pieszy i kołowy ruch na ulicy Krańcowej. 
   od Pana Sławomira Nowaka-Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za zaangażowanie w pracę zespołu do Spraw Kolei Dużych Prędkości
   odPana Marka Kubickiego-Burmistrza Miasta Piastowa, w dowód uznania za wieloletni wkład w rozwój Miasta Piastowa
   od Pana Prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka-Przewodniczącego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, za ufundowanie nagród dla 53 laureatów 53 edycji olipiady
     
 Kwiecień    
   od Pani Bogusławy Kornaszewskiej-Ziółek - Dyrektora XLII LO im. Marii Konopnickej w Warszawie, za charytatywne wsparcie 6. Tygodnia Misyjnego w Konopie
   od gen. broni Edwarda Gruszki-Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie ćwiczenia taktyczno - specialnego z zakresu reagowania kryzysowego pk. RENEGADE-12/I
   od Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz-Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa, zazaangażowanie i pracę włożoną po raz kolejny w organizację w naszym mieście akcji WWF Godzina dla Ziemi
   od Pana Stefana Kamińskiego-Prezes Zarządu KIGEiT, za wspólne przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej przygotowań do nadchodzącego wyłączenia naziemnej telewizji analogowej
     
 Marzec                                                                                                                        
   od Pani Anny Bętkowskiej-Wójta gminy Wiązowna, Tomasza Kostyry-Dyrektora Półmaratonu Wiązowskiego, Moniki Sokołowskiej-Przewodniczącej Rady, za objęcie honorowym patronatem XXXII Półmaratonu Wiązowskiego
   od Pana Marka Komorowskiego-p.o. Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, za udział przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ćwiczeniu zgrywającym podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012 Dk. „LIBERO", którego organizatorem było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
   od Pani Miry Stanisławy-Meysztowicz - Prezesa Fundacji Nasza Ziemia, za zaangażowanie w kampanię Sprzątania Świata - Polska 2011
   od Pana Zdzisława Petrykowskiego-Prezesa, za wsparcie uroczystości "Gala Polskiego Czerwonego Krzyża"
   od Pani Janiny Owczarek-IOM Warszawa, za udzielenie wywiadu do filmu promującego współpracę organizacji migranckich z administracją publiczną
     
Luty    
   od Pani Małgorzaty Szymaniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, za wizytę i upominki
     
 Styczeń    
   od ks. Jacka Stryczka-Prezesa Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, za wsparcie projektu SZLACHETNA PACZKA
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 05.01.2012, Ilość wejść: 2647, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry