Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Redakcja

Redakcja witryny internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 +48 22 695 61 75; redaktor@mazowieckie.pl

 Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego, Kierownik Oddziału Prasowego

Ewa Filipowicz  rzecznik@mazowieckie.pl

 Osoba odpowiedzialna za stronę internetową

Joanna Bereda                       redaktor@mazowieckie.pl

Za obługę techniczną strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odpowiada

Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 bir@mazowieckie.pl

 

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry