Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza, formularze

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania

Redakcja

Redakcja witryny internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 +48 22 695 61 75; redaktor@mazowieckie.pl

 Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Ewa Filipowicz  rzecznik@mazowieckie.pl

 Koordynator Oddziału Prasowego

Monika Kaniewska  rzecznik@mazowieckie.pl

 Osoba odpowiedzialna za stronę internetową

Joanna Bereda                       redaktor@mazowieckie.pl

Za obługę techniczną strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odpowiada

Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 bir@mazowieckie.pl