Pomoc dla niepełnosprawnych

Thay đổi cỡ chữ

Tỉnh trưởng tỉnh Mazovia

Tỉnh trưởng tỉnh Mazovia

  •  Zdzisław Sipiera
    Zdzisław Sipiera

Zdzisław Sipiera

  ĐT. + 48 226956588

fax. + 48  226956589

wojewoda@mazowieckie.pl

Tiếp khách:

pl. Bankowy 3/5 p. số 139
 ĐT. + 48 226956588
 Thứ Hai 14:00 - 16:00

Tỉnh trưởng tỉnh Mazovia có chức năng:

  • Là người đại diện của Hội đồng Bộ trường trong tỉnh,
  • Là sếp của tập thể hành chính thuộc chính phủ,
  • Có chức vụ là cơ quan thanh tra toàn bộ các đơn vị tự quản theo vùng,
  • Có chức vụ là cơ quan cấp trên, hiểu theo các nguyên tắc trong thủ tục hành chính, nếu như trong các Bộ luật cụ thể có xác định như vậy,
  • Đại diện cho Kho bạc Nhà nước, trong lĩnh vực và theo các nguyên tắc xác định trong từng Bộ luật riêng.
Podziel / Share
Rafał Babraj, 18.12.2015, Number of hits: 5475, Change Log
Report error