Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

04.12.2017

„Program Senior+” – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił* otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018. Kwotę do trzystu tys. zł można otrzymać na utworzenie lub doposażenie Dziennego Domu „Senior+” .

Źródło: MRPiPS

Główny cel programu „Senior+” skierowanego do samorządów to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Na realizację programu w 2018 roku zaplanowano kwotę 80 mln złotych. 

W ramach tego programu o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek mogą ubiegać się samorządy. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem: „Konkurs Senior + edycja 2018”, w terminie do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w formie papierowej. Oferta złożona elektronicznie jest równoważna ofercie przedstawionej papierowo.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 22.12.2017 r. Departament Polityki Senioralnej MRPiPS udziela stosownych wyjaśnień dotyczących programu w każdy z wymienionych dni: poniedziałek, środa, piątek – w godzinach: 9.00-12.00, pod nr tel.: (22) 661 18 47. 

Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej – od poniedziałku do piątku – w godzinach: 9.00-15.00, pod nr tel.: (22) 695 71 90, (22) 695 71 82.

* Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert 28.11.2017 r.

Podobne tematy

Podziel / Share
Monika Bujak, 04.12.2017, Ilość wejść: 1374, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry