Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.03.2018

Dotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla organizacji pozarządowych

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2018. W wydarzeniu wzięło udział ponad  80 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a zebranych powitał Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

- Cieszę się, że tak licznie dotarli Państwo na dzisiejsze spotkanie. Dzięki Państwa zaangażowaniu mieszkańcy Mazowsza mogą uczestniczyć w licznych inicjatywach życia społecznego. Pragnę podkreślić, że w tegorocznej edycji organizacje mogą wnioskować również o fundusze na rozwój własny – powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Zgromadzonych powitał także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, po czym przedstawił podstawowe założenia uzyskania funduszy w tegorocznej edycji. Z kolei Stefan Kołucki, Kierownik Biura FIO, NIW-CRSO przedstawił szczegóły dotyczące składania ofert, projektów i obszarów, w których można skorzystać z dotacji.

W spotkaniu wziął udział również Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Obszary projektów

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  • małe inicjatywy,
  • aktywne społeczeństwo,
  • aktywni obywatele,
  • silne organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji wynosi 20 – 400 tys. zł w priorytetach 2 – 4 oraz 20 tys. zł – 1  mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2 – 4) i 500 tys. zł (priorytet 1).

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne, prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.

Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/. Szczegółowe informacje na temat FIO można uzyskać pod numerem telefonu 785-682-200, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 15:00.

Podziel / Share
22.03.2018, Ilość wejść: 979, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry