Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

05.04.2018

Aktywna tablica – spotkanie informacyjne

5 kwietnia 2018 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie odbyły się spotkania informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie rządowym „Aktywna tablica”.  Wydarzenie przeznaczone było dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe na terenie województwa mazowieckiego.

Z uwagi na duże zainteresowanie, wyznaczono dwie tury spotkań. Organizatorami wydarzenia byli: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Piotr Kowalski, Doradca Wojewody Mazowieckiego oraz Dominika Stodolak i Monika Adamiak, ekspertki z Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie.

"Aktywna tablica” to nazwa rządowego programu na lata 2017-2019, skupiającego się na rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie nauczania, wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami, nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zadaniem, które dzięki programowi będzie realizowane jest również podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz poznanie możliwości nowych technologii.

Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień. Podstawowym narzędziem do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów w procesie edukacyjnym jest rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Warunkiem udzielenia dofinansowania ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Podziel / Share
05.04.2018, Ilość wejść: 1235, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry