Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

30.05.2019

Konferencja naukowo-szkoleniowa dla przedstawicieli samorządu terytorialnego

30 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa: Ile dobrego jest w człowieku? pod tytułem Sukcesy, dylematy i wyzwania pieczy zastępczej.

Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Polityki Społecznej MUW i Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA dedykowane było przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, powiatowym centrum pomocy rodzinie i organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Anna Olszewska. Pierwsze wystąpienie wygłosiła prof. ndzw. dr hab. Hanna Żuraw z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach.

Konferencję zaplanowano na przypadający dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dlatego też spotkanie było szczególną okazją do złożenia życzeń wszystkim rodzicom zastępczym.

Wśród zagadnień poruszanych podczas dzisiejszego spotkania znalazły się m.in.: idea deinstytucjonalizacji, wpływ na dziecko jego otoczenia, negatywnych doświadczeń i rodzicielskich problemów oraz ewolucja ustosunkowań społeczności wobec dziecka.

Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać wystąpień: Edyty Wojtasińskiej – mamy zastępczej, psychopedagoga i trenera zespołu Trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Joanny Luberadzkiej-Grucy – Prezesa Fundacji Przyjaciółka,  oraz członków Doktoranckiego Koła Naukowego Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA: Pawła Leśniewskiego – socjoterapeuty i wykładowcy, Sylwii Łysakowskiej – rodzica zastępczego i Wiceprezesa Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych, Renaty Biernackiej – pedagoga i reedukatora, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz Katarzyny Wiśniewskiej, Dyrektora SOW dla ofiar przemocy w w rodzinie.

Celem konferencji była wieloaspektowa wymiana poglądów i doświadczeń oraz poszukiwanie skutecznych form i metod pomocy dziecku oraz rodzinie z perspektywy wyzwań stawianych zarówno przed jednostkami, jak i instytucjami. Idea deinstytucjonalizacji, której głównym celem jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, kieruje się dobrem dziecka. Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina.

Prelegenci w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę, że prawidłowe funkcjonowanie rodziny, sposób zaspokajania potrzeb i oddziaływanie wychowawcze wpływa na to jakie cechy i właściwości charakterologiczne rozwiną się w psychice dziecka. Odniesiono się do czynników ryzyka w pracy z dzieckiem w rodzinie zastępczej i funkcjonowaniu dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytania związane z oddziaływaniem choroby psychicznej rodziców na dziecko. Analizowano sukcesy i mocne strony istniejących rozwiązań. Podkreślono, że podejmowanie różnorodnych inicjatyw osób realizujących pomoc w obszarze dziecka i rodziny stało się przyczynkiem do przekazania świadectwa ludzkiej dobroci i kreatywności.

Konferencję uatrakcyjniła wystawa prac dzieci z Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych.

Podziel / Share
30.05.2019, Ilość wejść: 405, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry