Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

05.06.2019

Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w MUW

Kilkudziesięciu przedstawicieli służb geodezyjnych z terenu województwa mazowieckiego wzięło udział w dzisiejszym spotkaniu, które odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Wydarzenie, na które zaproszeni zostali geodeci powiatowi oraz pracownicy powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej miało charakter szkoleniowy.

Przybyłych powitał organizator spotkania - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Sebastian Bała.

Celem spotkania było przybliżenie przedstawicielom organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prawnych aspekty dostępu do informacji publicznej.  

Poruszano zagadnienia dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej w zakresie udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia dostępu do informacji publicznej z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Prelegentem dzisiejszego szkolenia był Sławomir Pyźlak Mazowieckiego z Centrum Doskonalenia Kadr w Warszawie.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 80 osób.

Informujemy, że w materiałach szkoleniowych otrzymanych na Naradzie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej został błędnie zamieszczony przepis prawny, który w części już nie obowiązuje. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1330 z późn. zm.) zostały uchylone artykuły od 23a do 23i, czyli cały rozdział 2a Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Zagadnienia zawarte w ww. rozdziale reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352) i dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 345, str. 90 ze zm.)

Podziel / Share
05.06.2019, Ilość wejść: 622, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry