Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

30.05.2018

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików

Zapobieganie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń to główny cel zaplanowanego sanitarnego odstrzału dzików. Będzie on prowadzony na terenie całego Mazowsza przez myśliwych do 31 marca 2019 roku, wyłącznie poza terenami zamieszkałymi.

19 maja 2018 r. Wojewoda Mazowiecki, działając na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wydał rozporządzenie nr 9 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików obowiązujące na terenie wszystkich, 37 powiatów na Mazowszu.

Obostrzenia wynikające z rozporządzenia Wojewody nakładają na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, położonych na obszarach objętych restrykcjami wspólnotowymi związanymi z pomorem afrykańskim świń określonymi w części I, części II i części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE oraz objętych krajowymi restrykcjami związanymi ze zwalczaniem pomoru afrykańskiego świń, (tj. tzw. obszarach: zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym, obowiązek, m.in. niezwłocznego dostarczenia odstrzelonych dzików przez myśliwych, do miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii w celu pobrania prób do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Takiego obowiązku nie ma na pozostałym obszarze województwa, czyli poza w/w obszarami zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym. Takie dziki nie podlegają badaniu w kierunku ASF, a upolowany dzik może zostać zabrany na potrzeby własne przez myśliwego.

W przypadkach odstrzelonych dzików, u których badaniem laboratoryjnym nie stwierdzi się wystąpienia wirusa ASF - zagospodarowanie tusz przeznacza się na użytek własny myśliwego dokonującego odstrzału lub będą zutylizowane. W przypadku dzików u których uzyskano dodatni wynik badania w kierunku wystąpienia wirusa ASF, dziki takie podlegają bezwzględnej utylizacji.

Planowany jest odstrzał sanitarny 7 460 dzików na terenach mazowieckich obwodów łowieckich w terminie do 31 marca 2019 roku. Odstrzały będą przeprowadzane wyłącznie poza terenami zamieszkałymi. Odstrzał sanitarny jest odstrzałem dodatkowym, wykonywanym ponad zaplanowane przez koła łowieckie planowe odstrzały. Nie będą organizowane polowania zbiorowe, a odstrzały indywidualne, które będą prowadzone z zastosowaniem wszystkich środków ostrożności w miejscach, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla ludzi.

 

Podziel / Share
30.05.2018, Ilość wejść: 1549, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry