Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

13.06.2018

Tablica przy ulicy Rosoła – stanowisko

  •  Tablica przy ul. Rosoła
    Tablica przy ul. Rosoła

Tablica z napisem „Inwestycja wstrzymana Decyzja Wojewody Mazowieckiego  nr 10/II/2018” ustawiona na terenie budowy ul. Rosoła/ul. Relaksowej w Warszawie nie przekazuje prawdziwej informacji. Wojewoda Mazowiecki uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Decyzja została uchylona z powodu poważnych uchybień formalno-prawnych (szczegóły w załączniku). Od władz miasta zależy szybkie poprawienie błędów i wydanie zgodnej z prawem decyzji.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa tablica ta nie spełnia norm tablicy informacyjnej oraz nie jest ogłoszeniem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia określony jest sposób jakie informacje powinna zawierać tablica informacyjna/ogłoszenie oraz jej kształt, wygląd, a także miejsce w którym powinna zostać zamieszczona przez kierownika budowy na jej terenie.

Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm × 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica taka musi zawierać: określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót; numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora; imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych; imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów; numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia; numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica umieszczona na budowie nie jest również ogłoszeniem. Zgodnie z Prawem budowlanym tablica taka zawierać powinna: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych; maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach; informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zamieszczona na terenie budowy tablica „Inwestycja wstrzymana Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 10/II/2018”, nie informuje uczestników ruchu drogowego o utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu oraz nie służy ochronie i bezpieczeństwu. Znak ten został wykonany i zamieszczony wyłącznie z inicjatywy inwestora.  

Pliki do pobrania

Podziel / Share
13.06.2018, Ilość wejść: 756, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry