Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

09.04.2019

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego – bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie[*] w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Płocka[*].

Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, czy też spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata w wysokości 95 proc. od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

Mieszkańcy Miasta Płocka będą mogli skorzystać z wyższych niż ustawowe bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w stosunku do gruntów które przed 1 stycznia 2019 r. stanowiły własność Skarbu Państwa.

Wojewoda Mazowiecki sukcesywnie będzie wydawał kolejne zarządzenia podwyższające ustawowe bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności obejmujące te gminy województwa mazowieckiego, które uchwaliły na swoim terenie bonifikaty wyższe niż 60 proc.

W sytuacji, gdy na obszarze gminy nie podjęta została uchwała o przyznaniu bonifikaty lub ustalono stawkę procentową niższą niż ustawa dla gruntów Skarbu Państwa obowiązują ustawowe stawki bonifikaty.

[*] 27 marca 2019 r.

[*] Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (art. 9 ust. 3a i ust. 3b).

Podziel / Share
09.04.2019, Ilość wejść: 251, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry