Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Formularz zgłoszeń wniosków pracodawców do obsługi koordynowanej

Została zamknięta sesja formularza zgłoszeń pracodawców do obsługi koordynowanej wniosków o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
w I połowie września br.

Kolejna sesja aktywności formularza zgłoszeń pracodawców do obsługi koordynowanej wniosków o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca w II września br. zostanie uruchomiona 2 września br. ok. godz. 12:00 i będzie aktywna 24 godziny.

O zakwalifikowaniu wniosków do obsługi pracodawcy zostaną poinformowani indywidualnie i otrzymają jednocześnie instrukcję postępowania oraz przygotowania wniosku. Instrukcje dla pracodawców zakwalifikowanych do obsługi w I połowie września br. zostaną przesłane do 28 sierpnia br.

Pracodawca wypełnia jednorazowo zgłoszenie dla każdego wniosku zgłaszanego do obsługi. W przypadku zgłoszenia wniosku do obsługi nie należy składać równolegle tego samego wniosku drogą pocztową ani elektroniczną, lecz postępować zgodnie z instrukcją przesłaną przez Urząd.

Jednocześnie zwracamy uwagę na dokładne wypełnianie pól formularza, gdyż wprowadzenie nieprawidłowych danych, a zwłaszcza adresu poczty elektronicznej uniemożliwi zakwalifikowanie wniosku do obsługi.

Urząd zapewnia obsługę poprawnie zgłoszonych wniosków. O zakwalifikowaniu do obsługi nie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż możliwych do udostępnienia terminów obsługi przez urząd, pierwszeństwo zakwalifikowania do obsługi przysługuje wnioskom o wydanie przedłużeń zezwolenia na pracę; w sytuacji kontynuowania zatrudnienia na podstawie aktywnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy; zawodów zwolnionych z informacji starosty na podstawie Rozporządzenia nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. (Mazow.2016.865) w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (tj. kierowca ciągnika siodłowego oraz kierowca autobusu); przewidującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1,0 etatu. Urząd w powyższych okolicznościach nie gwarantuje zakwalifikowania do obsługi każdego zgłaszanego wniosku.

 

Podziel / Share
16.07.2019, Ilość wejść: 259029, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry