Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Formularz zgłoszeń wniosków pracodawców do obsługi koordynowanej

Została zamknięta sesja formularza zgłoszeń pracodawców do obsługi koordynowanej wniosków o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Pracodawca wypełnia jednorazowo zgłoszenie dla każdego wniosku zgłaszanego do obsługi. W przypadku zgłoszenia wniosku do obsługi nie należy składać równolegle tego samego wniosku drogą pocztową ani elektroniczną, lecz postępować zgodnie z instrukcją przesłaną przez Urząd.

Jednocześnie zwracamy uwagę na dokładne wypełnianie pól formularza, gdyż wprowadzenie nieprawidłowych danych, a zwłaszcza adresu poczty elektronicznej uniemożliwi zakwalifikowanie wniosku do obsługi.

O zakwalifikowaniu wniosków do obsługi pracodawcy zostaną poinformowani indywidualnie i otrzymają jednocześnie instrukcję postępowania oraz przygotowania wniosku. Instrukcje dla pracodawców zakwalifikowanych do obsługi w danej sesji formularza zostaną przesłane przed uruchomieniem kolejnej sesji formularza.

Kolejna sesja aktywności formularza zgłoszeń pracodawców do obsługi koordynowanej wniosków o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na II połowę maja br. zostanie otwarta 29 kwietnia 2019 r. ok. godz. 12:00 i będzie aktywna 24 godziny.

Urząd zapewnia comiesięcznie obsługę w trybie koordynowanym wniosków, o których zakwalifikowaniu do obsługi nie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zakwalifikowania do obsługi przysługuje wnioskom o wydanie przedłużeń zezwolenia na pracę; w sytuacji kontynuowania zatrudnienia na podstawie aktywnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy; zawodów zwolnionych z informacji starosty na podstawie Rozporządzenia nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. (Mazow.2016.865) w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (tj. kierowca ciągnika siodłowego oraz kierowca autobusu); przewidującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1,0 etatu oraz wnioskom o wskazanych przez wnioskodawcę najwyższych priorytetach obsługi (wskazany przez wnioskodawcę stopień priorytetów nie może się powtarzać). Urząd w powyższych okolicznościach nie gwarantuje zakwalifikowania do obsługi każdego zgłaszanego wniosku.

Podziel / Share
20.03.2019, Ilość wejść: 167128, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry