Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

13.10.2018 r. - Dzień Otwarty w Wydziale Spraw Cudzoziemców / День Открытых Дверей / Open Day ZAPISY

STREFA OBSŁUGI KLIENTA: UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ:

 

Limit miejsc na uzupełnianie dokumentów w toczących się postępowaniach i na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt lub o wymianę karty pobytu został wyczerpany, dziękujemy za duże zainteresowanie!
 

 

Przypominamy, że zasady składania wniosków o różne typy zezwoleń na pobyt oraz uzupełniania dokumentów w sprawach o udzelenie zezwolenia na pobyt dostępne są na stronie : Kliknij

 

Zasady wymiany Karty Pobytu znajdują się na stronieKliknij
 


THE INFORMATION ZONE

 • How to legalize a foreigner’s stay in Poland
 • How to invite a foreigner to Poland
 • How to obtain the  Polish citizenship
 • Tax, social and health security matters

 

CUSTOMER SERVICE ZONE

 • Submitting an application for a stay legalization
 • Supplementing lacking documents
 • Collecting a decision and a residence card
 • Submitting an application and collecting a decision concerning a work permit  

 

WORKSHOPS

 • The system of work permits
 • The news on the stay legalization system

 

 


ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА

 • Как легализовать пребывание иностранца в Польше 
 • Как пригласить иностранца в Польшу
 • Как получить польское гражданство
 • Вопросы налогов, социального и медицинского страхования

 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА

 • Подача заявки о легализации пребывания
 • Оформление недостающих документов
 • Получение решения и карты пребывания
 • Подача заявки и получение решения о разрешении на работу

 

ТРЕНИНГИ

 • Система разрешений на работу
 • Новые особенности системы легализации пребывания

 

 


KHU THÔNG TIN

 • Làm thế nào để nhận được giấy phép cư trú của người nước ngoài tại Ba Lan
 • Làm thế nào để mời người nước ngoài đến Ba Lan
 • Làm thế nào để xin nhập quốc tịch Ba Lan
 • Các vấn đề  liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội và bảo vệ sức khỏe

 

KHU DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
 • Nộp đơn xin giấy phép cư trú
 • Bổ sung những tài liệu còn thiếu trong hồ sơ
 • Nhận giấy quyết định và thẻ cư trú
 • Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và nhận quyết định cấp giấy phép lao động

 

HỘI THẢO

 • Hệ thống giấy phép lao động
 • Tin tức về hệ thống hợp pháp hóa cư trú mới nhất

 

 

STREFA INFORMACYJNA 

 • Jak  zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce 
 • Jak  zaprosić cudzoziemca do Polski 
 • Jak uzyskać polskie obywatelstwo 
 • Sprawy podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych 

 

STREFA OBSŁUGI KLIENTA 

 • Złożenie wniosku o legalizację pobytu 
 • Uzupełnienie brakujących dokumentów
 • Odbiór decyzji i karty pobytu
 • Złożenie wniosku i odbiór decyzji na zezwolenie na pracę

WARSZTATY

 • System zezwoleń na pracę
 • Aktualności systemu legalizacji pobytu
   

Pliki do pobrania

Podziel / Share
01.10.2018, Ilość wejść: 7735, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry