Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

WAŻNE! Zmiana lokalizacji składania wniosków o udzielenie zezwoleń na POBYT STAŁY i REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE.

Już w marcu wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przyjmowane będą wyłącznie w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na ul. KRUCZEJ 5/11 (wejście E).

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej będzie można składać wyłącznie przy ul. Kruczej 5/11 w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – wejście E. Osoby składające wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka będą mogły tam złożyć jednocześnie wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami poniżej. W razie dodatkowych wątpliwości, w sprawach związanych z obsługą wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, składanych w punkcie przy ul. Kruczej 5/11, proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Cudzoziemców: nr. infolinii:  (22) 695 67 73, formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/ . WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH NIE JEST KOMÓRKĄ WŁAŚCIWĄ W TYM ZAKRESIE. 

 

Automatyczna infolinia: (22) 695-67-71 

Pobierz schemat: Kliknij 

 

W punkcie obsługi przy ul. Kruczej 5/11 możliwe będzie złożenie podczas umówionej wizyty kompletnego wniosku wraz z odciskami palców. Wnioski podczas umówionej wizyty należy składać osobiście wraz z kompletem dokumentów . 

Dokumenty składane przy ul. Kruczej 5/11 będą weryfikowane na miejscu oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału. Cudzoziemiec po złożeniu wniosku otrzyma login i hasło do sprawdzania statusu sprawy on-line. Jeśli wniosek nie będzie zawierał braków formalnych i zostanie złożony w okresie legalnego pobytu w Polsce, cudzoziemiec będzie mógł również uzyskać stempel w paszporcie.

W wypadku wystąpienia braków w dokumentacji, cudzoziemiec otrzyma  wezwanie wraz z terminem i instrukcją ich uzupełnienia. Braki w dokumentacji zgodnie z otrzymanym wezwaniem również należy uzupełnić w punkcie przy ul. Kruczej. W wypadku niezłożenia w terminie brakujących dokumentów, decyzja zostanie wydana na podstawie dostarczonych przez cudzoziemca materiałów.

W kalendarzu internetowym, po wskazaniu lokalizacji ,,Warszawa‘’ do wyboru będą dwie kolejki do zapisu na złożenie wniosku:

X – wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy

oraz

S – wnioski o zezwolenie na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE.

 

Punkt przy ul. Kruczej 5/11 czynny będzie: w poniedziałki w godzinach 10:00 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, po umówieniu wizyty przez kalendarz internetowy będzie można składać wyłącznie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Osoby wybierające w kalendarzu lokalizację Radom będą obsługiwane w Delegaturze MUW w Radomiu. 

Przyjęte rozwiązania mają na celu usprawnienie procedur składania wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt i w konsekwencji na szybsze prowadzenie postępowań.

 

Uwaga!

  • przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na ul. Marszałkowskiej 3/5,  w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców oraz w Delegaturze MUW w Radomiu, odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. W Delegaturze MUW w Radomiu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy po wprowadzonych zmianach będzie można złożyć niezależnie od dotychczas posiadanej podstawy pobytu.
  • PROSIMY O NIEKIEROWANIE KORESPONDENCJI POCZTOWEJ NA ADRES PUNKTU NA KRUCZEJ! Listy z dodatkowymi dokumentami należy wysyłać do siedziby Wydziału na ul. Marszałkowskiej 3/5. 
  • wybór niewłaściwej kolejki w kalendarzu będzie skutkować odmową przyjęcia wniosku podczas umówionej wizyty.
  • nowe kolejki w kalendarzu internetowym zostaną wprowadzone po 20 lutego br. Prosimy śledzić informacje w tej sprawie na stronie internetowej!
  • w związku z wprowadzonymi zmianami, od  dnia wprowadzenia nowych kolejek w kalendarzu, nie będzie możliwe  zapisywanie się na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE w delegaturze MUW w Radomiu oraz w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.
  • w wypadku wizyt w celu złożenia wniosków, umawianych za pośrednictwem maila wniosekrodzina@mazowieckie.pl , informacje na temat czasu i miejsca składania wniosków podane zostaną w mailu wysłanym przez Urząd.
  • osoby już umówione na wizytę w celu złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt obsłużone zostaną na dotychczasowych zasadach, w wyznaczonej wcześniej lokalizacji.

Przypominamy, że złożenie kompletnego wniosku podczas umówionej wizyty oraz dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o udzielenie różnych typów zezwoleń na pobyt i wymaganych dokumentach znajdują się na stronie Urzędu: Kliknij.

 

Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt - KLIKNIJ (czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE)

(uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line). 

Podziel / Share
11.02.2019, Ilość wejść: 14901, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry