Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Informacja dla obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin / Information for the citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and their family members.

Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu informuje, że z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Brexit) bez zawarcia umowy wejdzie w życie  Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 15.03.2019 (Dz.U. z 2019 poz. 622).

Jej przepisy przewidują, że obywatele Zjednoczonego Królestwa, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na dzień wystąpienia tego państwa z Unii Europejskiej, będą mogli pozostać legalnie w Polsce do dnia 31.12.2020 r.

W tym okresie obywatele Zjednoczonego Królestwa chcący kontynuować swój pobyt w Polsce będą musieli ubiegać się o nowe tytuły pobytowe:

  • w przypadku prawa pobytu – udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy;
  • w przypadku prawa stałego pobytu – udzielenia zezwolenia na pobyt stały.

Uwaga! Dla obywateli Zjednoczonego Królestwa przewidziane zostały dedykowane im rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy i stały oraz formularze wniosków. Do dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej obowiązują jednak doczasowe zasady rejestracji ich pobytu w Polsce. W związku z tym przypominamy o obowiązku rejestracji pobytu i o prawie do ubiegania się o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE. oraz prosimy o nieskładanie do tego czasu wniosków o zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców.

 

Information for the citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and their family members.

Department of Foreigners of the Mazowieckie Province Governor’s Office informs that according to the law Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 15.03.2019 (Dz.U. z 2019 poz. 622) which will be instated on day of No-deal Brexit, the citizens of Great Britain and Northern Ireland,  and their family members, who are registered in Poland as the citizens of the UE or who have a right of permanent residence of an EU citizen, could stay legally in Poland until 31st December 2020.

In this period the citizens of the United Kingdom, who want to continue their stay in Poland, will have to apply for new residence titles:

  •  a temporary residence permit;
  •  a permanent residence permit.

 

Attention!  For the UK citizens new kind of residence and new forms will be prepared. Until o-deal Brexit they should register their stay in Poland, based on contemporary rules. Therefore Department of Foreigners of the Mazowieckie Province Governor’s Office reminds about duty of registering stay and right to apply for the permanent residence of an EU citizen. Also we ask you, please don’t submit applications for temporary residence for no-EU citizens now.

Podziel / Share
04.04.2019, Ilość wejść: 1376, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry