Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Co warto wiedzieć?

  • Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż wskazany powyżej z powodu:
    odbycia obowiązkowej służby wojskowej,
    ważnej sytuacji rodzinnej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
  • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE;
  • złożenie wniosku jest możliwe jedynie osobiście bez pośrednictwa pełnomocnika. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego;
  • odbioru karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE może dokonać pełnomocnik,
  • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami;
  • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu w urzędzie w przypadku załączania do wniosku dokumentów sprawdzonych języku innym niż język polski należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula.
Podziel / Share
22.04.2014, Ilość wejść: 1388, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry