Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Kiedy należy wymienić dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej ?

Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej powinien zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w karcie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości posiadacza,
  • upływu terminu ważności.

W przypadku utraty karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej  wydaje się nową kartę.

WYMAGANE  DOKUMENTY :

  • wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • ważny dokument podróży,
  • 2 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej - w przypadku ich wymiany.
Podziel / Share
22.04.2014, Ilość wejść: 1413, Rejestr zmian
do góry