Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej po upływnie 5 lat nieprzerwanego pobytu nabywa prawo stałego pobytu.

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej składa OSOBIŚCIE, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

Podziel / Share
22.04.2014, Ilość wejść: 3826, Rejestr zmian
do góry