Pomoc dla niepełnosprawnych

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej po upływnie 5 lat nieprzerwanego pobytu nabywa prawo stałego pobytu.

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel Unii Europejskiej składa OSOBIŚCIE, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

Podziel / Share
22.04.2014, Ilość wejść: 3549, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry