Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
 • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (1 kopia)
 • 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed upływem 5-letniego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie prawo stałego pobytu nabywa się przez:

1. Zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim przez okres 12 miesięcy przed przejściem na emeryturę  lub na wcześniejszą emeryturę,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 lata,

2. Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP z powodu trwałej niezdolności do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające zaprzestanie pracy z powodu trwałej niezdolność do pracy,
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 2 lata,

3.Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP z powodu trwałej niezdolności do pracy  wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

4. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP,

5. Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek z powodu trwałej niezdolność do pracy.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kopia dokumentu tożsamości małżonka,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności   zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim,
 • dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy,

6. 3 letni nieprzerwany pobyt i wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP przez osobę, która wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce przez 3 lata,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP przez okres 3 lat,
 •  dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim,
 •  dokumenty potwierdzające pobyt na terytorium RP,
 • dokumenty potwierdzające powrót do innego państwa członkowskiego co najmniej raz w tygodniu.
Podziel / Share
22.04.2014, Ilość wejść: 4735, Rejestr zmian
do góry