Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rejestracja obywatela UE

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Wniosek o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższy termin nie dotyczy obywatela UE, który wjechał na to terytorium Polski w celu poszukiwania pracy, w jego przypadku ten termin wynosi nie dłuższej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

Podziel / Share
16.04.2014, Ilość wejść: 6315, Rejestr zmian
do góry