Pomoc dla niepełnosprawnych

Rejestracja obywatela UE

Co warto wiedzieć?

  • niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny;
  • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami,
  • dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;
  • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu lub załączyć ich notarialne poświadczenie;
  • bezpośrednim zstępnym obywatela UE jest jego dziecko lub dziecko jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • bezpośrednim wstępnym obywatela UE jest jego rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne bezterminowo.
Podziel / Share
16.04.2014, Ilość wejść: 3591, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry