Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Uznanie za repatrianta

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie mogę osobiście złożyć wniosek?  Czy wniosek można wysłać pocztą?

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Szczegółowe zasady składania wniosku o uznanie za repatrianta opisane sa na stronie:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/obywatelstwo/uznanie-za-repatrianta/14779,Gdzie-moge-zlozyc-wniosek.html

 • Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie decyzji i na jaki numer konta mogę ją wnieść?

Wniosek o uznanie za repatrianta nie podlega opłacie skarbowej.

 • Nie posiadam decyzji konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia. Co muszę zrobić?

Osoba, ktora nie posiada takiej decyzji dołącza do akt sprawy wniosek skierowny do właściwego konsula o uznanie za osobę polskiego pochodzenia oraz dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Wniosek i dokumenty urząd wysyła następnie do właściwego konsula w celu wydania przez niego decyzji o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia.

 • Jak mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty dołączane do wniosku mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza, polskiego konsula lub pełnomocnika wnioskodawcy, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokumenty mogą być również poświadczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w czasie składania wniosku.

 • Gdzie za granicą mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem w polskiej ambasadzie lub polskim konsulacie.

 • Czy po zakończeniu postępowania dokumenty, które dołączyłem do wniosku zostaną zwrócone?

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

 • Kto może przetłumaczyć dokumenty na język polski?

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • W trakcie postępowania zmieniłem adres zamieszkania. Powinienem powiadomić o tym urząd?

W trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

 • Ile trwa wydanie decyzji?

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

 • Niedawno złożyłem wniosek o uznanie za repatrianta. Mogę zapoznać się z aktami sprawy?

Tak, wnioskodawca może brać czynny udział w postępowaniu na jego każdym etapie. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Oddziale do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia (godziny przyjęć klientów: poniedziałek - 10.00 - 17.30; wtorek - piątek - 8.00 - 15.00).

 • Jak mogę odwołać się od decyzji?

Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Podziel / Share
27.03.2014, Ilość wejść: 2421, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry