Pomoc dla niepełnosprawnych

Umów się na wizytę

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE: 

UZYSKAJ ZEZWOLENIE NA POBYT I KARTĘ POBYTU

składanie wniosków o zezwolenie na pobyt dla Cudzoziemca

 

Kończy się ważność Twojej wizy, zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego i chcesz przedłużyć swój pobyt w Polsce? Zasady umawiania wizyt i składania wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE opisane są tutaj: Kliknij

 

UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW W SPRAWACH O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT

Chcesz uzupełnić dokumenty w toczącym się postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE? Zasady uzupełniania dokumentów opisane są na tutaj: Kliknij

 

WYDANIE/WYMINANA KARTY POBYTU

 

Masz ważne zezwolenie na pobyt, ale utraciłeś, lub uszkodziłeś Kartę Pobytu? Uległy zmianie dane umieszczone w dotychczas posiadanej karcie (np. adres, pisownia imienia i nazwiska) lub zmienił się wizerunek twarzy posiadacza karty pobytu (w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty)?

Masz ważne zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, ale kończy się ważność wydanej na jego podstawie Karty Pobytu?

 

Zasady składania wniosków o wydanie lub wymianę Karty Pobytu znajdują się tutaj: Kliknij 

 

(Uwaga! W terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu należy zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę)

 

Umów się na wbicie stempla do paszportu - zasady podane są w punkcie ,,Stemple w paszporcie" na stronie: Kliknij

Umów się na przegląd akt sprawy z zakresu legalizacji pobytu zasady podane są na stronie: Kliknij 

Sprawdź swój status sprawy kliknij tutaj.

Umów się na inny termin odbioru karty pobytu - wyślij wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.


INSTRUKCJA OBSŁUGI KALENDARZA INTERNETOWEGO: Pobierz 

INTERNET CALENDAR MANUAL: Download

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТОВОГО КАЛЕНДАРА: Скачать


Miejsce składania dokumentów na umówionej wizycie: Pobierz

The place of submitting documents during arranged visits: Download

Место подачи документов по предварительной записи: Скачать


  

Uzyskaj zezwolenie na pracę

Jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić cudzoziemców? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Wniosek o zezwolenie na pracę możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. Decyzję możesz uzyskać w jeden dzień – więcej informacji kliknij tutaj


 

Uzyskaj zaproszenie dla cudzoziemca w celu odwiedzin

Chcesz zaprosić cudzoziemca do Polski? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Płocku lub w starostwach powiatowych.

Umów się na wizytę w urzędzie.

  • Możesz zadzwonić pod numer tel.  22 695 65 61 lub wysłać e-mail na adres: wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl
  • Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj.

Sprawdź dokładne adresy miejsc, gdzie możesz złożyć wniosek – kliknij tutaj.

Pamiętaj! zaproszenie może odebrać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do odbioru zaproszenia.


Uzyskaj rejestrację obywatela UE i członka jego rodziny lub prawo stałego pobytu

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5:

  • możesz pobrać w biletomacie numerek I;

lub

  • wcześniej zarezerwować termin złożenia wniosku- wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.


Uzyskaj obywatelstwo polskie

Wyjechałeś z Polski i chcesz potwierdzić swoje obywatelstwo polskie? Jesteś cudzoziemcem i chcesz uzyskać obywatelstwo polskie? A może chcesz, aby Prezydent nadał Ci obywatelstwo polskie?

Aby złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) lub uznanie za obywatela polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) musisz zarezerwować wizytę poprzez kalendarz internetowy – kliknij tutaj

Aby złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj)

  • przyjdź do urzędu i pobierz numerek M z biletomatu (antresola, pokój A2, stanowisko nr 20)
  • lub wcześniej zarezerwuj termin złożenia wniosku- wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Jak trafić do pokoju A2?

Po wejściu do Urzędu skręć w prawo i kieruj się wąskim korytarzem, na końcu którego znajduje się biletomat. Po pobraniu numerka M wejdź najbliższą klatką schodową na I piętro.


Uzyskaj świadczenie pieniężne 

Posiadasz Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej? Możesz wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego (więcej informacji - kliknij tutaj).

Wniosek możesz złożyć razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu. Zasady rezerwacji wizyt aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały znajdują się tutaj: Kliknij

Jeżeli już złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz wysłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 Wydział Spraw Cudzoziemców

 ul. Marszałkowska 3/5

 00-624Warszawa

Możesz też złożyć wniosek osobiście:

  • w biurze podawczym pobierając wcześniej numerek A z biletomatu
  • w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności
  • w delegaturach MUW.

 

Uzyskaj zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia lub w związku z posiadaniem Karty Polaka

składanie wniosków o zezwolenie na pobyt dla Cudzoziemca

Zasady umawiania wizyt i składania wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt stały opisane są tutaj: Kliknij


 

Adres Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Małgorzata Jerzewska, 15.12.2017, Ilość wejść: 519303, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry