Pomoc dla niepełnosprawnych

Cudzoziemiec

Cudzoziemiec

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU


JEŚLI PRZEBYWASZ W POLSCE I CHCESZ KONTYNUOWAĆ SWÓJ POBYT ORAZ UZYSKAĆ KARTĘ POBYTU, 
W ZWIĄZKU Z PRACĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, STUDIAMI LUB INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI, 

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA POBYT DLA CZŁONKA SWOJEJ RODZINY, ALBO ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ,

WYBIERZ:  

 

 


UWAGA! Jeśli posiadasz Kartę Pobytu czasowego, nie ma możliwości jej przedłużenia!

Należy wówczas złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt: WYBIERZ
 


JEŚLI POSIADASZ JUŻ WAŻNE ZEZWOLENIE NA POBYT
A TWOJA KARTA POBYTU ULEGŁA ZNISZCZNIU LUB ZMIENIŁY SIĘ DANE PODANE NA NIEJ , 

JEŚLI MASZ ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I KOŃCZY SIE WAŻNOŚĆ TWOJEJ KARTY STAŁEGO POBYTU,

JEŚLI PRZYBYŁEŚ DO POLSKI W ZWIĄZKU Z UDZIELONYM ZEZWOLENIEM NA POBYT CZASOWY DLA CZŁONKA RODZINY CUDZOZIEMCA LUB W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA (ICT),

WYBIERZ: 


 

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ: POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA, BĄDŹ TYMCZASOWY POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY  DLA CUDZOZIEMCA LUB POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA,

WYBIERZ:

 


JEŚLI PRZEBYWASZ NA PODSTAWIE RUCHU BEZWIZOWEGO (DOTYCZY WYŁĄCZNIE OBYWATELI PAŃSTW, Z KTÓRYMI POLSKA ZAWARŁA W TEJ SPRAWIE UMOWY MIĘDZYNARODOWE)  LUB WIZY I ZACHODZĄ SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJACE PRZEDŁUŻENIE TWOJEGO POBYTU NA TERYTORIUM RP ALBO JEŚLI ZNISZCZENIU ULEGŁA NAKLEJKA WIZY KRAJOWEJ W TWOIM PASZPORCIE,

WYBIERZ:

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Olechowski, 31.07.2018, Ilość wejść: 14270, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry