Pomoc dla niepełnosprawnych

Cudzoziemiec

Zezwolenia na pobyt

 

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

JEŚLI PRZEBYWASZ W POLSCE I CHCESZ KONTYNUOWAĆ SWÓJ POBYT ORAZ UZYSKAĆ KARTĘ POBYTU,
W ZWIĄZKU Z PRACĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, STUDIAMI LUB INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI,

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA POBYT DLA CZŁONKA SWOJEJ RODZINY, ALBO ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ.


Zezwolenia na pobyt czasowy:

 

 

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE:

 

 

Przypominamy!

  • Cudzoziemicy przebywają w Polsce na podstawie zezwoleń na pobyt, wiz, ruchu bezwizowego. Karta Pobytu jest dokumentem wydawanym na podstawie udzielonego zezwolenia na pobyt. 
  • ​Nie ma możliwości ,,przedłużenia" pobytu czasowego, należy złożyć nowy wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt. 

Najczęściej zadawane pytania w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt - Kliknij

 

Zasady składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - Kliknij

Zasady uzupełniania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - Kliknij

 

Nowe zasady składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE - Kliknij*

Nowe zasady uzupełniania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE  - Kliknij*

*(dotyczy wniosków składanych podczas umówionej wizyty w punkcie przy ul. Kruczej po 20 marca 2019 r.)

 

Wzory najczęściej używanych pism - Kliknij 

 

Wnioski do wypełnienia online - Kliknij

(Uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line!)


Zasady udzielania zezwoleń na pobyt w MUW (schemat) - Pobierz

Nowe zasady składania wniosków o zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE (schemat): Pobierz 


Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (PL, ENG, ROS, UKR): Kliknij 


Przydatne linki:

                                     

Urząd ds. Cudzoziemców - Kliknij                          Straż Graniczna - Kliknij                          Lista Urzędów Skarbowych- Kliknij

 

 

                                     

Lista Urzędów Stanu Cywilnego - Kliknij      Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Kliknij                USC w Warszawie- Kliknij    

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Kliknij

(zatrudnianie Cudzoziemców)

 

Podziel / Share
31.07.2018, Ilość wejść: 113524, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry