Pomoc dla niepełnosprawnych

Pracodawca

Pracodawca

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

 

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce, powinien pamiętać, że musi on:

 

1. Mieć możliwość wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy

(w szczególności na podstawie ważnego zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Powiatowego Urzędu Pracy, być zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę);

 

ORAZ

 

2. Posiadać podstawę legalnego pobytu w Polsce, która umożliwia podjęcie zatrudnienia

(w szczególności: ważną wizę, zezwolenie na pobyt, stempel w paszporcie poświadczający trwanie procedury wydawania zezwolenia na pobyt, przebywać w ramach ruchu bezwizowego).

 

 

 

Uwaga!

 Zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową oraz oświadczenie z urzędu pracy uprawniają do podjęcia pracy przez cudzoziemca już przebywającego w Polsce. Mogą być również podstawą do wyrobienia przez niego wizy we właściwej polskiej placówce konsularnej.

 Cudzoziemiec, który przebywa już w Polsce, może składać wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie wydawane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat i uprawnia do wykonywania pracy na zasadach w nim określonym. Pracodawca dostarcza cudzoziemcowi niektóre dokumenty, wymagane przy tej procedurze.

Zasady wydawania jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców: Kliknij


Najczęściej zadawane pytania (PL, ENG, ROS): Kliknij 

Zasady składania wniosków o zezwolenia na pracę: Kliknij


Przydatne linki:

 

 

                                                 

Portal praca.gov.pl - Kliknij                               Zielona linia - Kliknij                                                         Lista Urzędów Pracy- Kliknij

 

 

                                                   

Urząd ds. Cudzoziemców- Kliknij                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Kliknij                         Państwowa Inspekcja Pracy- Kliknij

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Kliknij

(zatrudnianie Cudzoziemców)

 

 

Podziel / Share
30.07.2018, Ilość wejść: 56690, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry