Pomoc dla niepełnosprawnych

Zaproszenia

Czy mogę ustanowić pełnomocnika?

Strona może składać wniosek osobiście bądź poprzez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć w chwili składania wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej 17zł (wzór pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty za pełnomocnictwo są: małżonek, zstępny (np. syn, córka, wnuczek, wnuczka), wstępny (np.  matka, ojciec, babcia, dziadek).

Odbiór zaproszenia osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia (wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku i odbioru zaproszenia), (wzór pełnomocnictwa  do złożenia wniosku o zaproszenie), (wzór pełnomocnictwa od odbioru zaproszenia.

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 18226, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry