Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2094).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25   kwietnia 2014r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od   cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane   cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 563).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29   kwietnia 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (tj. Dz. U. z   2014r., poz. 589).
Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 11459, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry