Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pobyt-informacje

Zasady przeglądu akt sprawy z zakresu legalizacji pobytu.

 Rejestracja wizyty w celu przeglądu akt sprawy w kalendarzu internetowym

Udostępnianie akt w sprawach wszczętych i toczących się z zakresu legalizacji pobytu odbywa się podczas wizyt umówionych poprzez kalendarz internetowy do czytelni akt
. Urząd udostępnia 26 miejsc tygodniowo, przeglądy akt odbywają się w piątki w godzinach 8:30 do 15:00. W przypadku, gdy pełnomocnik lub strona chciałaby zapoznać się z kilkoma sprawami, prosimy o wpisywanie kilku numerów spraw, nie więcej jednak niż 3 sprawy w przypadku osób niespokrewnionych.

 

Zasady rejestracji wizyt w kalendarzu internetowym w kolejce P-Legalizacja pobytu-czytelnia akt

Link: https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol 

Instrukcja kalendarza internetowego: Pobierz

  • Osoby korzystające z kalendarza zobowiązane są zapoznać się z regulaminami kolejek i zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zaakceptować je.
  • Osoba zapisane w systemie internetowej rezerwacji powinna stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i podejść przed wskazane stanowisko. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową udostępnienia akt.
  • Na zapoznanie się z aktami przysługuje 15 minut na jedno miejsce w kolejce.
  • Po dokonaniu rezerwacji internetowej nie ma możliwości zamiany osoby zapisanej. W celu odwołania wizyty należy wysłać wiadomość na adresy internetowe podane na stronie kalendarza.
  • Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia klienta.
  • Osoby stawiające się w Urzędzie na umówionych wizytach nie muszą pobierać żadnych dodatkowych numerków z biletomatu, potwierdzeniem wizyty jest wydruk numerka ze strony kalendarza lub maila potwierdzającego. Prosimy także przygotować odpowiedni dokument tożsamości uprawniający do wglądu w akta

 

 Udostępnianie akt na wnioski złożone w formie papierowej w toczących się postępowaniach

W czwartki akta udostępniane są osobom, które złożyły wniosek papierowy w kancelarii Urzędu, wglądy odbywają się od godz. 9:00 do 12:00. Informacja o wyznaczonym terminie przeglądu akt na pisemny wniosek strony lub pełnomocnika, znajduje się WYŁĄCZNIE w aplikacji do śledzenia statusu sprawy (link) w segmencie PRZEGLĄD AKT. Proszę również wziąć pod uwagę, że akta znajdują się w różnych komórkach Urzędu, w związku z tym - najwcześniej 2 dni przed umówionym terminem przeglądu akt należy sprawdzić w aplikacji do śledzenia statusu sprawy czy znajduje się informacja o niedostępności akt w danym terminie (segment : UWAGI OD INSPEKTORA). W przypadku gdy akta nie będą dostępne, wizyta będzie anulowana, a informacja o braku akt będzie podana wyłącznie w aplikacji do śledzenia statusu sprawy. PROSIMY o regularne sprawdzanie swojego konta. W sprawie przeglądu akt nie będzie prowadzona korespondencja drogą mailową.W sprawach ZAKOŃCZONYCH wniosek o przegląd akt sprawy należy złożyć w formie papierowej, za pośrednictwem biura podawczego lub poczty. Urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w celu wyznaczenia terminu przegląd akt sprawy.

Podziel / Share
07.02.2019, Ilość wejść: 6503, Rejestr zmian
do góry