Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenie na pobyt stały

Jaką opłatę muszę wnieść?

  • Za wydanie zezwolenia 640 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

UWAGA: POSIADACZ KARTY POLAKA, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, jest ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ za wydanie zezwolenia.

 

Podanie o zwrot opłaty skarbowej (640 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy na ul. Nowogrodzkiej 43. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

  • Za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Biuro Budżetowo-Księgowe

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

 

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (25 lub 50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty  za wydanie Karty Pobytu (25 lub 50 zł)- Kliknij

Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 36811, Rejestr zmian
do góry