Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt stały

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2094).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. z 2014 r., poz. 568)
Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 11252, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry