Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017r.

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 roku wynosi 13zł/h

 

Rozporządzenie  Rady Ministrów

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000zł

 

 

Informacja Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 30 listopada 2016 r.

W związku z toczącymi się pracami na projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w kontekście pojawiających się doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom, uprzejmie informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców wejdą w życie najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2017 r. Planuje się natomiast by zasadnicze zmiany dotyczące tzw. procedury „oświadczeniowej” zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

 

 Zasady wydawania zezwoleń na pracę

  • Wnioski o zezwolenie na pracę są przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę

Pracodawca, chcąc złożyć wniosek w urzędzie, powinien:

  • jeżeli składa jeden wniosek: zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 71
  • jeżeli składa jeden wniosek lub więcej:  wysłać e-mail na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu)

 

  • Informacja o możliwości odbioru decyzji jest wysyłana za pośrednictwem sms-a.
  • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach będzie prowadzić kompleksową obsługę w zakresie wydawania zezwoleń na pracę.


Zasady umawiania na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę:

  • Podczas jednego połączenia telefonicznego można umówić się na złożenie jednego wniosku.
  • W ramach jednej wysłanej wiadomości na adres e-mail wniosek@mazowieckie.pl można umówić jednego pracodawcę bez względu na liczbę wniosków.
  • Do zapisu potrzebne będą następujące dane: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko cudzoziemca, obywatelstwo, stanowisko pracy, rodzaj umowy, informacja czy występuje o zezwolenie czy przedłużenie, numer telefonu do kontaktu.
  • Urząd proponuje termin złożenia wniosku biorąc pod uwagę w szczególności: poprzednie okresy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, charakter lub rodzaj pracy, znaczenie podmiotu dla gospodarki.
  • Na listach nie będą dokonywane zamiany zapisanych pracodawców lub cudzoziemców.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Iwicka, 19.04.2016, Ilość wejść: 100407, Rejestr zmian