Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

 

 

Usługa "zezwolenie na pracę w jeden dzień" dostępna także w Delegaturze MUW w Siedlcach, Ciechanownie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce

W Delegaturze MUW w Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce decyzję w sprawie wydania zezwolenia na pracę można uzyskać w ciągu jednego dnia.  Warunek:

- należy umówić się na złożenie wniosku (zasady umawiania opisane na stronie)

- wraz z wnioskiem należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty

 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017r.

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 roku wynosi 13zł/h

 

Rozporządzenie  Rady Ministrów

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000zł

 

 Zasady wydawania zezwoleń na pracę

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można złożyć po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk osobistego przyjmowania wniosków, zapisy dostępne są w terminach wskazanych wcześniej na stronie internetowej. Rezerwacje na grudzień br. uruchomione zostały od 16 listopada br. o godz. 8.00. Zgłoszenia wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę. Ze względu na rosnącą lawinowo liczbę wpływających zgłoszeń, dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc na dany miesiąc, proponujemy złożyć wniosek na biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że Urząd sukcesywnie zwiększa pulę dostępnych miejsc dzięki uruchamianiu usługi zezwolenie na pracę w jeden dzień w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dla usprawnienia procesu umawiania wizyt na złożenie wniosków po zwiększeniu udostępnionej puli terminów konieczne było wprowadzenie zmian w zasadach umawiania.

Rezerwacja terminów na grudzień 2017 r. na złożenie wniosku o:
 • Wydanie/przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu B, C, D lub E – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu A – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

Wnioski o przedłużenie zezwolenia należy składać pomiędzy 30 a 90 dniem przed upływem czasu obowiązywania aktualnego zezwolenia na pracę, co oznacza, że w grudniu 2017 r. mogą być złożone wnioski o przedłużenie zezwolenia, którego ważność upływa pomiędzy 4 stycznia a 29 marca 2018 r.).

 

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

 

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: pomoc domowa i opiekun osoby starszej, których pracodawcą jest gospodarstwo domowe (ale nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ani gospodarstwo rolne) – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

 

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla pozostałych zawodów – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po zgłoszeniu do rezerwacji terminu na adres poczty elektronicznej: zp@mazowieckie.pl z podaniem w tytule/temacie wiadomości e-mail imienia i nazwiska cudzoziemca. Zgłoszenie nie zawierające tych danych w tytule wiadomości nie będą uwzględnione.

WAŻNE

 • W jednej wiadomości e-mail zgłosić można się na umówienie terminu złożenia wniosku tylko 1 cudzoziemca.
 • W przypadku większej liczby pracowników danego pracodawcy należy przesłać kolejne zgłoszenie z tego samego adresu e-mail (wysyłka z różnych adresów może skutkować przydzieleniem równoczesnych terminów w różnych lokalizacjach).
 • Dotychczasowy adres do zgłoszeń wniosek@mazowieckie.pl służy aktualnie wyłącznie do umówienia się na złożenie wniosku o zezwolenia na pobyt.
 • Zgłoszenia niezgodne z niniejszymi zasadami nie będą uwzględniane.
 • W treści wiadomości e-mail należy przekazać pozostałe dane potrzebne do zapisu, tj.:
  • nazwa pracodawcy,
  • imię i nazwisko oraz obywatelstwo cudzoziemca,
  • stanowisko pracy,
  • rodzaj umowy,
  • powiat świadczenia pracy
  • informacja czy występuje o zezwolenie dla nowozatrudnianego pracownika, czy o zezwolenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie oświadczenia zarejestrowanego przez starostę,
  • numer telefonu do kontaktu
 •  urząd wyznacza termin i lokalizację złożenia wniosku biorąc pod uwagę w szczególności: poprzednie okresy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, charakter, rodzaj, czas i miejsce świadczenia pracy, znaczenie pracy dla gospodarki, w szczególności zasadami określonymi zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego.
 • Informacja o możliwości odbioru decyzji jest wysyłana za pośrednictwem sms-a.
Podziel / Share
Opublikowane przez Małgorzata Jerzewska, 19.04.2016, Ilość wejść: 200670, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry