Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Uwaga!

Z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk osobistego przyjmowania wniosków, zapisy dostępne są w terminach wskazanych wcześniej na stronie internetowej. Rezerwacje na październik br. uruchomione zostaną 18 września br. o godz. 8.00. Na wiadomości odpowiadamy według kolejności zgłoszeń, a e-maile wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę. Ze względu na  rosnącą lawinowo liczbę wpływających zgłoszeń, dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc na dany miesiąc, proponujemy złożyć wniosek na biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem poczty. Jednocześnie informujemy, że Urząd sukcesywnie zwiększa pulę dostępnych miejsc dzięki uruchamianiu usługi zezwolenie na pracę w jeden dzień w kolejnych delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 18 września 2017 r.:

 • należy wysłać e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl, w przypadku zatrudnienia kierowcy ciągnika siodłowego  lub kierowcy autobusu, należy wpisać dodatkowo słowo kierowca* w tytule e-maila.

 

Usługa "zezwolenie na pracę w jeden dzień" dostępna także w Delegaturze MUW w Siedlcach, Ciechanownie, Radomiu i Ostrołęce

 

W Delegaturze MUW w Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce decyzję w sprawie wydania zezwolenia na pracę można uzyskać w ciągu jednego dnia.  Warunek:

- należy umówić się na złożenie wniosku (zasady umawiania opisane na stronie)

- wraz z wnioskiem należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty

Od Października usługa dostępna będzie w Delegaturze MUW w Płocku.

 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017r.

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 roku wynosi 13zł/h

 

Rozporządzenie  Rady Ministrów

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000zł

 

 Zasady wydawania zezwoleń na pracę

 • Wnioski o zezwolenie na pracę są przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę

Pracodawca, chcąc złożyć wniosek w urzędzie, powinien:

 • jeżeli składa jeden wniosek: zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 71
 • jeżeli składa jeden wniosek lub więcej:  wysłać e-mail na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu)

 

 • Informacja o możliwości odbioru decyzji jest wysyłana za pośrednictwem sms-a.


Zasady umawiania na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę:

 • Podczas jednego połączenia telefonicznego można umówić się na złożenie jednego wniosku.
 • W ramach jednej wysłanej wiadomości na adres e-mail wniosek@mazowieckie.pl można umówić jednego pracodawcę bez względu na liczbę wniosków.
 • Do zapisu potrzebne będą następujące dane: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko cudzoziemca, obywatelstwo, stanowisko pracy, rodzaj umowy, informacja czy występuje o zezwolenie czy przedłużenie, numer telefonu do kontaktu.
 • Urząd proponuje termin złożenia wniosku biorąc pod uwagę w szczególności: poprzednie okresy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, charakter lub rodzaj pracy, znaczenie podmiotu dla gospodarki.
 • Na listach nie będą dokonywane zamiany zapisanych pracodawców lub cudzoziemców.
 • W przypadku zatrudnienia kierowcy ciągnika siodłowego  lub kierowcy autobusu, należy wpisać dodatkowo słowo kierowca* w tytule e-maila.

   

*KIEROWCY

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego pracodawcy wnioskujący o zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach kierowcy ciągnika siodłowego oraz kierowcy autobusu są zwolnieni z obowiązku dostarczenia tzw. informacji starosty. Pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemca na stanowisku kierowcy, prosimy o wpisanie słowa kierowca w tytule e-maila wysyłanego w celu umówienia się na osobiste złożenie wniosku. 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Iwicka, 19.04.2016, Ilość wejść: 155328, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry