Pomoc dla niepełnosprawnych

Formularze

Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

KONTAKT Z URZĘDEM

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

numer telefonu (wiadomości SMS, MMS):

783 938 136

numer faksu:

22 695  69 96

adres poczty elektronicznej:

jezykmigowy@mazowieckie.pl

Dane adresowe osoby uprawnionej

Tu proszę krótko opisać jaką sprawę chce Pan/Pani załatwić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, ewentualnie proszę podać nazwę wydziału, który realizuje tę usługę.
Katalog wybranych usług świadczonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod następującymi odnośnikami: wybrane sprawy, podmiotowy podział spraw lub na stronie internetowej urzędu pod następującymi odnośnikami: Poradnik Klienta.
6 + 4 = *
INFORMACJA DLA OSOBY UPRAWNIONEJ Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z urzędem w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243)
Podziel / Share
JSK Internet, 28.03.2012, Ilość wejść: 68686, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry