Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Organizacje pozarządowe

Nowa wersja realizacyjna Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2016 roku.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziła program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Nowa wersja realizacyjna Programu od 2016 r. uwzględnia zmiany wskazane przez Audyt Wewnętrzny oraz zawiera uwagi zgłoszone w trakcie dotychczasowej realizacji Programu. W Programie sprecyzowano cel główny i cele szczegółowe oraz zaprezentowano przykładowe działania służące ich realizacji. Szczegółowo opisano także zasady dofinansowania projektów i wyznaczono mierniki, które powinny zostać osiągnięte.
Treść programu zamieszczona jest na stronie internetowej MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7636,konkurs-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html

Podziel / Share
25.01.2016, Ilość wejść: 1218, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry