Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Organizacje pozarządowe

Ocena ofert złożonych na konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2016 roku.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursem ofert na finansowe wsparcie w 2016 r. realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Komisja ds. Oceny Wniosków Konkursowych powołana w Wydziale Polityki Społecznej MUW w Warszawie dokonała oceny formalnej wszystkich złożonych ofert konkursowych, następnie merytorycznie oceniono oferty, które zostały  złożone  poprawnie pod względem formalnym.

W wyniku przeprowadzonej oceny 6 najwyżej ocenionych ofert konkursowych przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje na temat ofert, które pozytywnie przeszły ocenę formalną znajdują się w tabelach:

1. Projekty przekazane do MRPiPS  z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2016 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

2. Projekty z zakresu organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznego w 2016 r. które pozytywnie przeszły ocenę formalną i nie zostały przekazane do MRPiPS  po dokonaniu oceny merytorycznej.

Pozostałe oferty złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie spełniały wymogów formalnych.

 

 

Podziel / Share
05.05.2016, Ilość wejść: 1292, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry