Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Organizacje pozarządowe

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Mazowiecki zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych. Spotkanie będzie połączone z prezentacją konkursu w ramach Programu FIO z udziałem pracowników Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program spotkania:

Konferencja Wojewody Mazowieckiego dla Organizacji Pozarządowych z Prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku

oraz zasad ubiegania się o dotację

 

Data i miejsce spotkania:   
12 września 2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
sala 259

 

  9:45 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20

Powitanie i otwarcie spotkania Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

10:20 – 11.45

Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)

Prelegent MRPiPS

11:45 – 11:50

Przerwa

11:50 – 13:00

Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. 
Prelegent MRPIPS

13:00 – 13:15

 

13:15 - 14:00 

Podsumowanie Prezentacji

 

Spotkanie dla organizacji współpracujących z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Podziel / Share
08.09.2016, Ilość wejść: 2021, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry