Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego

W województwie mazowieckim pomoc w postaci schronienia realizowana jest w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie są to: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie.

Zadania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej w tym zakresie realizowane są poprzez placówki prowadzone w większości przez organizacje pozarządowe.

Zgodnie z wykazem, który jest bieżącą aktualizacją rejestru placówek zapewniających tymczasowe schronienie prowadzonym przez Wojewodę, na terenie województwa mazowieckiego działalność prowadzi:
46 – schronisk; 6 – noclegowni, 4 - ogrzewalnie, placówki posiadają łącznie 3270 miejsc wraz z tzw. dostawkami.   

Lista placówek, które realizują zadania samorządu w zakresie pomocy osobom bezdomnym znajduje się w wykazie zamieszczonym na naszej stronie pod adresem:
https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w formie tymczasowego schronienia mogą bezpośrednio zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w każdej gminie i dzielnicy w województwie mazowieckim a także bezpośrednio do zamieszczonych w wykazie placówek.

Ponadto w razie nagłej potrzeby uzyskania pomocy w formie schronienia nalezy zgłosić się do straży miejskiej lub gminnej lub policji.  

Pliki do pobrania

Podobne tematy

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Bereda, 04.11.2016, Ilość wejść: 38050, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry