Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego

W województwie mazowieckim pomoc w postaci schronienia realizowana jest w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie są to: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie.

Zadania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej w tym zakresie realizowane są poprzez placówki prowadzone w większości przez organizacje pozarządowe.

Lista placówek, które realizują zadania samorządu w zakresie pomocy osobom bezdomnym znajduje się w wykazie zamieszczonym na naszej stronie pod adresem:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html
 

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w formie tymczasowego schronienia mogą bezpośrednio zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w każdej gminie i dzielnicy w województwie mazowieckim a także bezpośrednio do zamieszczonych w wykazie placówek.

Ponadto w razie nagłej potrzeby uzyskania pomocy w formie schronienia nalezy zgłosić się do straży miejskiej lub gminnej lub policji.  

Podziel / Share
04.11.2016, Ilość wejść: 40668, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry