Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Rodzina 500 plus"

W ramach programu "Rodzina 500 plus" rodzice będą otrzymywać co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł:

  • na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodu.
  • na pierwsze lub jedyne dziecko - jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).

Wsparcie w ramach programu będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Będą mogli ubiegać się o nie także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć:

  • w gminie,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • przez internet (za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Wniosek można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy (do 1 lipca 2016 r.). Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Po upływie trzech miesięcy (po 1 lipca 2016 r.), świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 25.02.2016, Ilość wejść: 23242, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry