Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Rodzina 500 plus"

W ramach programu "Rodzina 500 plus" rodzice mogą otrzymywać co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł:

  • na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodu.
  • na pierwsze lub jedyne dziecko - jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia 2017 r.

Wsparcie w ramach programu jest zwolnione z podatku dochodowego. Mogą ubiegać się o nie także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

  • w gminie,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • przez internet (za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 25.02.2016, Ilość wejść: 35665, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry