Pomoc dla niepełnosprawnych

Senior+ edycja 2018

Program Senior+ edycja 2018 – DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W dniu 11.05.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 edycja 2018.

Główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+” to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.

Wysokość środków w ramach dodatkowego naboru planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16,4 mln złotych.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (do 300 tys. zł w przypadku utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku utworzenia i wyposażenia Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania placówek, które powstały w latach 2015–2017. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Konkurs Senior+ edycja 2018 – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2”w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) pod adresem: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub złożyć osobiście w punkcie przyjmowania korespondencji, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F, parter, pokój 1 od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/program-senior/senioredycja-2018/35022,Program-Senior-edycja-2018.html

Przed upływem terminu składania ofert stosownych wyjaśnień dotyczących programu „Senior+” udziela Departament Polityki Senioralnej w godz. 9–12 pod nr tel. 22 661 18 59.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim informacji na temat zasad programu i warunków konkursu udzielają pracownicy Oddziału Programów i Projektów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 pod nr tel: (022) 695 71 90.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
15.05.2018, Ilość wejść: 698, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry