Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch 2014-2016

Lista ofert zakwalifikowanych w ramach Programu “Maluch – edycja 2016” – moduł 2

Wojewoda mazowiecki informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 2  (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH” oraz zapewnienie  funkcjonowania miejsc opieki prowadzonych przez podmioty niegminne), do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 5 676 miejsc opieki i dzieci z 337 instytucji opieki.

 

W wyniku podziału dotacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomiędzy województwa, Mazowsze otrzymało kwotę 12 912 330 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko/1 miejsce daje maksymalną kwotę 200 zł.

 

Zgodnie z pkt 7.1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, w celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest - w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu – do złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz 4 egzemplarzy harmonogramu wypłaty dotacji (według wzorów zamieszczonych na stronie MUW). 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
05.02.2016, Ilość wejść: 4373, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry