Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch 2014-2016

Wyniki uzupełniające - Resortowy Program Maluch - edycja 2016 (moduł 2 - podmioty niegminne)

Wojewoda mazowiecki informuje, że w wyniku złożonych przez beneficjentów oświadczeń o przyjęciu dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016” do uzupełniającego dofinansowania zakwalifikowanych zostało 15 podmiotów (moduł 2).

W wyniku uzupełniającego podziału, kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko została wyrównana do kwoty 200 zł (w przypadku Żłobka KRASNAL w Radomiu jest to wyrównanie do kwoty 100 zł, zgodnie ze złożoną ofertą).

W celu otrzymania dotacji beneficjenci są zobowiązani w pilnym terminie złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz 4 egzemplarze harmonogramu wypłaty dotacji (według wzorów zamieszczonych na stronie MUW). Oświadczenie powinno obejmować kwotę uzupełniającą dotacji, zaś harmonogram pełną kwotę przyznanej dotacji.

Podziel / Share
22.02.2016, Ilość wejść: 1922, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry