Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Maluch 2014-2016

Lista ofert zakwalifikowanych do Resortowego Programu Maluch-edycja 2016 (moduł 3)

Wojewoda mazowiecki informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 3 (utworzenie w 2016 r. na uczelniach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmiw wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania w 2016 r. takich miejsc), do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 50 miejsc opieki z 3 instytucji.

W wyniku podziału dotacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomiędzy województwa, Mazowsze otrzymało kwotę 316 000 zł, co stanowi 100% wnioskowanej dotacji w module 3.

Zgodnie z pkt 7.1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, w celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest - w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu – do złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o przyjęciu dotacji (w jednym egzemplarzu), uaktualizowanego kosztorysu ze względu na typ wydatków (w 4 egzemplarzach) oraz harmonogramu wypłaty dotacji (w 4 egzemplarzach) według wzorów zamieszczonych na stronie MUW.

Podziel / Share
01.03.2016, Ilość wejść: 1414, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry