Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór ofert na 2019 rok

DLA JST - Utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc opieki).
DLA JST - Utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc opieki).
DLA JST - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ JST - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie nowych miejsc opieki.
DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ JST - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Aktualne projekty

do góry