Pomoc dla niepełnosprawnych

Kontakt

Sprawy związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

tel. 22 695 71 10, mail: wpucilowska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 28, mail: bkosmalska-balik@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 45, mail: jkrolikowska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 76, mail: akutera@mazowieckie.pl

tel. 25 644 71 75, mail: elubianka@mazowieckie.pl

tel. 29 746 62 29, mail: jnurczyk@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 44, mail: apilecka-pietrzak@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 94, mail: asosinska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 46, mail: mtajchman@mazowieckie.pl

tel. 25 644 71 75, mail: btrzcinska@mazowieckie.pl

tel. 48 362 04 13, mail: eweglicka@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 43, mail: a.wozniak@mazowieckie.pl

tel. 23 671 93 27, mail: wwroblewska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 95, mail: mzambrzycka@mazowieckie.pl

tel. 22 695-71-76, mail akutera@mazowieckie.pl

tel. 22 695-71-32, mail b.kosmalska@mazowieckie.pl

tel. 48 362-09-04, mail kdrab@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 76, mail: akutera@mazowieckie.pl

tel. 22 746-62-19, mail jbrodzik@mazowieckie.pl

 

 

 

Podziel / Share
01.02.2012, Ilość wejść: 7499, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry