Pomoc dla niepełnosprawnych

Gospodarka wodna

Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych

I N F O R M A C J A !!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym, niezależnie od wzoru na 2019 rok znajdującego się na stronie internetowej MUW, sprawozdania z wykorzystania dotacji podmiotowej i rezerwy celowej z budżetu państwa powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu spółki wodnej zgodnie z dokumentem stanowiącym o uprawnieniach do reprezentacji spółki/związku spółki wodnej, lub z ich pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
25.04.2013, Ilość wejść: 12519, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry