Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Gospodarka wodna

Edukacja przeciwpowodziowa

"Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2019 roku" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 100.000,00 zł

12 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Skarbem Państwa  - Wojewodą Mazowieckim - Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Nr 0006/19/EE/PJB o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadania  pn.: "Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2019 roku" na łączną kwotę 100.000,00 zł.

Celem zadania jest szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powodziowego wśród dzieci i młodzieży,  zapoznanie uczniów uczących się w placówkach oświatowych z terenu województwa mazowieckiego z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczanie odpowiedznich reakcji w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. Planowana liczba osób objetych realizacją zadania to 2000 dzieci i młodzieży.

 

 

Podziel / Share
22.07.2019, Ilość wejść: 75, Rejestr zmian
do góry