Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN

Dane adresowe osoby uprawnionej
*
*
*
*
*
*
*

Pozostało znaków:

*
Tu proszę krótko opisać jaką sprawę chce Pan/Pani załatwić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, ewentualnie proszę podać nazwę wydziału, który realizuje tę usługę.
Katalog wybranych usług świadczonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod następującymi odnośnikami: wybrane sprawy, podmiotowy podział spraw lub na stronie internetowej urzędu pod następującymi odnośnikami: Poradnik Klienta.
wstaw datę do pola *
*
7 - 4 = *
INFORMACJA DLA OSOBY UPRAWNIONEJ Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z urzędem w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243)

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry