Pomoc dla niepełnosprawnych

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie– działania służb i inspekcji na Mazowszu

 • Badanie techniczne pojazdu trwa od 15 do 20 minut pod warunkiem, że jego wyniki nie ujawnią nieprawidłowości.
  Badanie techniczne pojazdu trwa od 15 do 20 minut pod warunkiem, że jego wyniki nie ujawnią nieprawidłowości.

 

 

- W przyszłym tygodniu rozpoczynają się w naszym województwie ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Żeby był to okres bezpiecznego wypoczynku czuwać będą właściwe mazowieckie służby i inspekcje. Przy tej okazji apeluję o zgłaszanie do nich wszelkich nieprawidłowości. – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

 

O czym należy pamiętać przed wysłaniem dziecka na zimowy wypoczynek?

Poniżej przypominamy kilka najważniejszych zagadnień i wskazówek, które warto uwzględnić w przygotowaniach do dziecięcego wyjazdu.

Sprawdź organizatora wypoczynku

Wybierając zimowisko, obóz narciarski lub zakup zorganizowanej wycieczki przede wszystkim należy sprawdzić wiarygodności organizatora wypoczynku. Z pomocą w tej kwestii, rodzicom wysyłającym dzieci na ferie zimowe, przychodzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na swojej stronie internetowej MEN stworzyło bazę danych organizatorów wypoczynku. Dzięki niej każdy rodzic może sam sprawdzić, czy dany podmiot zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty.

W bazie zamieszczonej na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  można znaleźć informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Na stronie  został umieszczony także poradnik dla rodziców i organizatorów kolonii. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym upoważnionym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

Zadbaj o bezpieczną podróż na ferie

W celu zabezpieczenia podróży dzieci wybierających się na wyczekiwany, zimowy wypoczynek zostały stworzone specjalne punkty kontroli, na których sprawdzane będą autokary. W Warszawie od piątku 12 stycznia br. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu Oddział Warszawa rozpoczyna kontrole autobusów zorganizowanych grup wycieczkowych. Kontrole przeprowadzone zostaną na parkingu samochodowym przylegającym do hali widowiskowo-sportowej "TORWAR" przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.

Inspektorzy Transportu Drogowego będą przeprowadzali kontrole autokarów również w Radomiu na parkingu przy ul. Mierzejewskiego. 

 

Warszawa

 ul. Łazienkowska parking przy hali Torwar

 

Radom

ul. Mierzejewskiego (parking przy UTH)

data

WITD

KSP

data

WITD

12.01.2018

12:00 - 22:00

12:00 - 22:00

15.01.2018

06:30 - 08:00

13.01.2018

06:00 - 09:00

6:00 - 9:00

16.01.2018

06:30 - 08:00

14.01.2018

06:00 - 09:00

6:00 - 9:00

17.01.2018

06:30 - 08:00

15.01.2018

06:00 - 09:00

6:00 - 9:00

22.01.2018

06:30 - 08:00

16.01.2018

06:00 - 09:00

6:00 - 9:00

23.01.2018

06:30 - 08:00

17.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

17.01.2018

--------------------

18.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

18.01.2018

--------------------

19.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

19.01.2018

--------------------

20.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

20.01.2018

--------------------

21.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

21.01.2018

--------------------

22.01.2018

06:00 - 09:00

6:00 - 9:00

24.01.2018

06:30 - 08:00

23.01.2018

06:00 - 09:00

6:00 - 9:00

--------------

---------------------

24.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

24.01.2018

--------------------

25.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

25.01.2018

--------------------

26.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

26.01.2018

--------------------

27.01.2018

--------------------

6:00 – 10:00

27.01.2018

--------------------

 

 

Poza wyznaczonymi dniami wystawienia punktów kontrolnych, stan techniczny pojazdów weryfikowany będzie również na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów: (22) 603-77-55 (całodobowo) lub (22) 603-77-18 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Kontrole autokarów na Mazowszu

Dwa wymienione w powyższej tabeli punkty kontrolne to nie jedyne miejsca sprawdzania stanu technicznego autokarów na Mazowszu. Szczegółowe informacje na temat pozostałych punktów kontrolnych, w których mazowiecka Policja będzie sprawdzać autokary przewożące dzieci znajdują się w poniższym dokumencie.

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu: Wykaz punktów kontroli autokarów w ramach działań "BEZPIECZNE FERIE 2018".pdf

 

Czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC można sprawdzać również za pośrednictwem strony www.bezpiecznyautobus.gov.pl 

Nieprawidłowości zgłoś do kontroli                                                                                            

Miejsca wypoczynku kontrolowane są przez służby pod kątem jakości żywienia, higieny i ochrony przeciwpożarowej. Stan higieniczny obiektów wypoczynkowych, warunki sanitarne stołówek, stan techniczny wyposażenia oraz łazienek sprawdza Inspekcja sanitarna. Natomiast inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzają przeglądy w zakresie stanu technicznego budynków. Wizytatorzy kuratorium oświaty m.in. sprawdzają kwalifikacje kadry oraz realizację zdeklarowanego programu wypoczynku. Państwowa Straż Pożarna w Warszawie prowadzi sukcesywnie czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiektach ujętych w Systemie Rejestracji Zgłoszeń Wypoczynku na stronie internetowej MEN, w których organizowany jest wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.

 

Ważne numery telefonów

 • 112
  Numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna)
 • 800 12 12 12
  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 801 199 990
  Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania
 • 601 100 300
  Numery ratunkowe w górach
 • 601 100 100
  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • W razie wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych w trakcie pobytu na turnusach wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Mazowsza prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca wypoczynku Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną wykaz adresów oraz telefonów na znajduje się pod adresem http://wsse.waw.pl/kontakt/stacje-powiatowe

Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

 

 

     
Podziel / Share
Joanna Bereda, 09.02.2017, Ilość wejść: 7548, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry